25 januari, 2017

Lekplats och lekredskap

Säkerheten för våra barn är viktig, vi har därför även en besiktningsman som besiktigar platser för lek och
lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

  • Besiktning
  • Montering
  • Rivning
  • Till/ombyggnad
  • Underhåll
  • Reparationer
  • Rening av stötdämpande material
  • Montering av fallskydd i brunnar
  • Planering/ritning

 

 

 

    

Våra arbetsområde: