25 januari, 2017

Markanläggning

Vi utför det mesta inom markarbeten. Litet som stoMarkanläggning SKB Skötselrt, vi fixar det. Vi har god tillgänglighet till maskiner, grävare, lastbilar, liftar och andra specialmaskiner.

 • Stenläggning
 • Murläggning
 • Grävningsarbeten
 • Läggning av gräsmatta
 • Dammuppbyggnad
 • Stängsel
 • Parkmöbler
 • Cykelställ
 • Boulebanor
 • Asfaltering
 • Linjemålning
 • Montering av trafikhinder
 • Montering av markrännor
 • Byte av dagvattenledningar
 • Byte av beteckningar
 • Montering av pumpbrunnar
 • Dränering
 • Fuktisolering
 • Planering/ritning

    

Våra arbetsområde: