20 september, 2016

Säker lek

Säkerhetsbesiktning av lekplats

SKB Anläggning & Skötsel erbjuder årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser, lekredskap, projektering av nya och äldre lekplatser samt tar fram skisser och ritningar på hur lekplatser kan utformas utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

SKB Anläggning & Skötsel hjälper även till med nybyggnation, reparation och ombyggnad av lekplatser.

Kontakta oss idag för en säkrare lekplats

skb-service-lekplats