20 september, 2016

SKB på Facebook

11 months ago
Foton från tidslinjen

Markanläggning i Malmö.

11 months ago
Foton från SKB Anläggning & Skötsel ABs inlägg

Montering av fundament till vägbom på Herrgården åt MKB Fastighets AB

11 months ago
Foton från tidslinjen

Uppsättning av trafikhinder.

11 months ago
Foton från tidslinjen

Gräsklippning på Augustenborg.

11 months ago
Foton från tidslinjen

Ett mindre grävjobb, problem med rörgenomföring.

11 months ago
Foton från SKB Anläggning & Skötsel ABs inlägg

Montering av studsmatta i Malmö.

11 months ago
Foton från SKB Anläggning & Skötsel ABs inlägg

Grävning i Malmö.
Dräneringsproblem.

« 2 av 6 »