20 september, 2016

SKB på Facebook

5 years ago
Foton från tidslinjen

Markanläggning i Malmö.

5 years ago
Foton från SKB Anläggning & Skötsel ABs inlägg

Montering av fundament till vägbom på Herrgården åt MKB Fastighets AB

5 years ago
Foton från tidslinjen

Uppsättning av trafikhinder.

5 years ago
Foton från tidslinjen

Gräsklippning på Augustenborg.

5 years ago
Foton från tidslinjen

Ett mindre grävjobb, problem med rörgenomföring.

5 years ago
Foton från SKB Anläggning & Skötsel ABs inlägg

Montering av studsmatta i Malmö.

5 years ago
Foton från SKB Anläggning & Skötsel ABs inlägg

Grävning i Malmö.
Dräneringsproblem.

« 2 av 6 »