Tjänster vi erbjuder

SKB Anläggning & Skötsel AB erbjuder professionella trädgårdstjänster med inriktning på markanläggning. Vår erfarna personal är specialiserad på att skapa vackra utomhusmiljöer genom att anlägga och vårda grönytor, bygga stenläggningar och utföra gräv- och schaktjobb. Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa resultat och skapa trädgårdar som passar våra kunders behov och önskemål. Kontakta oss idag för att få en personlig och professionell trädgårdstjänst.


   Markanläggning


 • Stenläggning
 • Murläggning
 • Grävningsarbeten
 • Läggning av gräsmatta
 • Dammuppbyggnad
 • Stängsel
 • Parkmöbler
 • Cykelställ
 • Boulebanor
 • Asfaltering
 • Linjemålning
 • Montering av trafikhinder
 • Montering av markrännor
 • Byte av dagvattenledningar
 • Byte av beteckningar
 • Montering av pumpbrunnar
 • Dränering
 • Fuktisolering
 • Planering/ritning


   Grönyteskötsel


 • Gräsklippning
 • Ogräsrensning
 • Kantskärning
 • Beskärning häckar/buskar
 • Beskärning träd/fruktträd
 • Plantering
 • Gödsling
 • Jordförbättring
 • Trädfällning
 • Stubbfräsning
 • Flisning
 • Renhållning
 • Planering/ritning

   Snickeriarbeten


 • Staket
 • Trappor
 • Altan
 • Trädäck
 • Uterum
 • Attefallshus
 • Monteringsarbeten
 • Kök

   Lekplats/Lekredskap


 • Besiktning
 • Montering
 • Rivning
 • Till- och ombyggnad
 • Underhåll
 • Reparationer
 • Rening av stötdämpande material
 • Montering av fallskydd i brunnar
 • Planering/ritning

   Fastighetsservice


 • Renhållning
 • Pappersplockning
 • Städning av gårdar
 • Sopning
 • Tömning garage/förråd/dödsbon
 • Städning garage/förråd/dödsbon
 • Borttagning av klotter
 • Högtryckstvätt, fasad/terass/plattor
 • Målning
 • Spolning/rensning av brunnar
 • Byte/underhåll av stuprör, rännor
 • Transport av avfall/farligt avfall
 • Montering av julbelysning
 • Uppsättning av julgranar
 • Montering av skulpturer m.m

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

Facebook


En firma att rekommendera.
Håller vad de lovar och många års skötsam resumé.


-Robert Martyn


Instagram


Thank you so much for giving our students opportunity to get knowloedge and skills in your company, it was a great time for them.


-Pati Pilarek / Erasmussweden


unsplash